De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo´s en waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Brandmeester, Anker Rechtshulp of CNV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele manier over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. De gebruiker van de website heeft geen toestemming om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, tenzij Brandmeester, Anker Rechtshulp of CNV daar uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor heeft gegeven.