U leest in de verzekeringsafspraken CNV Gezinsrechtsbijstand van Anker Insurance Company n.v. wat wij bedoelen met fraude. In ons fraudebeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met fraude en ongewenst gedrag. Deze verklaring is alleen van toepassing op Brandmeester en Anker Rechtshulp.

Het verzekeren en het verlenen van rechtshulp zijn kwesties van vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door u rechtshulp te verlenen als dat gedekt is op uw CNV Gezinsrechtsbijstand verzekering. En wij moeten er op onze beurt op kunnen vertrouwen dat u ons altijd correct informeert.

Soms komt het voor dat iemand ons bewust onjuist informeert. Brandmeester en Anker Rechtshulp vinden misbruik van vertrouwen onaanvaardbaar. We hebben een procedure voor onderzoek naar een vermoeden van fraude. Als wij vermoeden dat er sprake van fraude is of fraude wordt gepleegd, dan zal de betrokken advocaat of jurist zich niet meer met de zaak bezighouden. Onze fraudecoördinator gaat onderzoeken of er echt sprake is van fraude.

Dit zijn de maatregelen die wij kunnen treffen als er fraude is gepleegd:

  • de behandeling van de zaak onmiddellijk stoppen;
  • alle gemaakte kosten terugvorderen;
  • de verzekerde of verzekeringnemer opnemen in onze interne incidentenregistratie;
  • aangifte doen bij de politie;
  • de achterliggende rechtsbijstandsverzekeraar inlichten.

In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van uw verzekeraar welke gevolgen zij hier verder aan verbindt. Zij kan onder andere al uw andere polissen direct opzeggen. Ook kan zij u opnemen in een databank die door de Stichting Centraal Systeem (CIS) wordt beheerd (www.stichtingcis.nl). Deze stichting heeft tot doel de gehele verzekeringsbranche te beschermen tegen verzekeringsmisbruik. Deze informatie zullen andere verzekeraars in hun oordeel betrekken bij de vraag of zij bereid zijn een nieuwe polis met u af te sluiten.

Als wij een maatregel treffen of uw rechtsbijstandsverzekeraar hierover informeren, ontvangt u een brief daarover.