Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met ons juridisch standpunt over de kans van slagen van uw zaak. Of u denkt dat uw zaak een andere juridische aanpak nodig heeft. Uw jurist biedt u in dat geval de Geschillenregeling aan. U bepaalt of u hiervan gebruik wil maken.

U bespreekt uw mening eerst met uw jurist van Brandmeester of Anker Rechtshulp. Samen stelt u vast waarover het verschil van mening gaat. Het meningsverschil, uw standpunt, het standpunt van Brandmeester of Anker Rechtshulp en alle stukken zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan een onafhankelijke externe deskundige. Dit oordeel is voor u en voor Brandmeester of Anker Rechtshulp bindend. U mag de onafhankelijke deskundige - zoals een advocaat - zelf kiezen.

  • Kan de onafhankelijke deskundige zich vinden in uw standpunt? Dan zal een jurist van Brandmeester of Anker Rechtshulp de zaak verder behandelen volgens het bindend advies.
  • Is de onafhankelijke deskundige het eens met uw eigen jurist van Brandmeester of Anker Rechtshulp? Dan volgen wij het oordeel van de jurist van Brandmeester of Anker Rechtshulp. Als u dit niet wil, kunt u uw zaak ook voor eigen rekening door een externe rechtshulpverlener te laten behandelen. Wordt u alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan betaalt Brandmeester of Anker Rechtshulp alsnog de redelijke en noodzakelijke door u gemaakte rechtsbijstandskosten tot maximaal het verzekerde externe kostenmaximum.

De Geschillenregeling is niet van toepassing op zaken waarin de behandeling plaatsvindt door een door u zelf gekozen externe rechtshulpverlener zoals bijvoorbeeld een advocaat. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de Geschillenregeling. Uiteraard is uw eigen jurist bereid om u nadere uitleg te geven hierover.

De informatie op onze website is bedoeld als uitleg. Uw verzekeringsafspraken zijn leidend en doorslaggevend.