Contactmogelijkheden

klachten-cnvrechtshulp@srkrechtsbijstand.nl. Afhankelijk van waar uw dossier behandeld wordt, zal uw klacht door een klachtbehandelaar van Brandmeester of Anker Rechtshulp worden behandeld.

Vermeld voor een goede behandeling van uw klacht het volgende:

  • uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • uw dossier- en/of polisnummer
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • wat u verwacht van Brandmeester

Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht binnen vijf werkdagen. We streven ernaar om binnen tien werkdagen inhoudelijk op uw klacht te reageren.

Bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen bij het onafhankelijke Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of de deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Den Haag (als uw zaak wordt behandeld door een advocaat van Brandmeester).

De informatie op onze website is bedoeld als uitleg. Uw verzekeringsafspraken zijn leidend en doorslaggevend.