Wanneer kunt u kiezen voor een externe rechtshulpverlener?

Uitgangspunt is dat uw zaak wordt behandeld door een van de juristen van Brandmeester of Anker Rechtshulp. Deze jurist bespreekt de juridische mogelijkheden en de eventuele vervolgstappen met u. Ook stuurt hij u een plan van aanpak. In de meeste gevallen slagen onze eigen juristen erin om samen met u tot een oplossing van het conflict te komen. Blijkt tijdens de behandeling van uw zaak dat u toch een procedure moet voeren? Dan kunt u ervoor kiezen om een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) in te schakelen. In de meeste gevallen kan uw eigen jurist van Brandmeester of Anker Rechtshulp u ook bijstaan.

Daarnaast kunt u kiezen voor een externe rechtshulpverlener:

 • bij een geschil tussen twee verzekerden op verschillende rechtsbijstandverzekeringen waarbij beide partijen recht hebben op verlening van rechtsbijstand door Brandmeester of Anker Rechtshulp;
 • bij de Geschillenregeling;
 • als onze jurist van mening is dat de behandeling van het geschil beter kan worden uitbesteed.

Gerechtelijke of administratieve procedure

Denkt uw eigen jurist dat uw zaak voldoende haalbaar is en dat het onvermijdelijk is dat er geprocedeerd moet worden? Dan heeft u recht op het inschakelen van een externe rechtshulpverlener naar keuze, zoals een advocaat. De jurist van Brandmeester of Anker Rechtshulp bepaalt wanneer er een gerechtelijke of administratieve procedure gestart moet worden en wijst u op de vrije keuze van een rechtshulpverlener.

In de meeste gevallen kan uw eigen jurist u ook bijstaan in een procedure. Dat brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:

 • Doordat het dossier niet overgedragen hoeft te worden, blijft de continu├»teit gewaarborgd. Uw eigen jurist is vanaf het begin bij uw zaak betrokken en is goed op de hoogte;
 • Er worden geen kosten berekend voor de tijd die uw eigen jurist besteedt aan de zaak;
 • U bent verzekerd van kwaliteit en de jurist is rechtstreeks bereikbaar.

Kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener, dan is het van belang dat u weet dat:

 • uw zaak slechts eenmalig wordt overgedragen aan een externe rechtshulpverlener;
 • uw eigen jurist uw zaak na de uitbesteding niet meer inhoudelijk behandelt. Ook niet als het verzekerde kostenmaximum is bereikt;
 • de Geschillenregeling niet van toepassing is als u een verschil van mening heeft over de behandeling van uw zaak met de externe rechtshulpverlener;
 • Brandmeester en Anker Rechtshulp niet aansprakelijk zijn voor fouten die gemaakt worden door de externe rechtshulpverlener. Bovendien zal Brandmeester of Anker Rechtshulp de externe rechtshulpverlener ook niet namens u aansprakelijk stellen als er een fout is gemaakt;
 • wij de kosten van de externe rechtshulpverlener - voor zover normaal en gebruikelijk - tot een maximum van het verzekerde bedrag vergoeden. Als het niet verplicht is dat u zich in een procedure laat vertegenwoordigen door een externe rechtshulpverlener wordt er een lager bedrag aan kosten vergoed.

Kiest u voor een externe rechtshulpverlener? Dan verstrekt Brandmeester of Anker Rechtshulp de opdracht namens u aan de externe rechtshulpverlener. Let op!: U heeft zelf niet het recht om een externe rechtshulpverlener in te schakelen. Alleen na toestemming en als wij daartoe opdracht hebben gegeven, worden de redelijke en noodzakelijke kosten tot aan het verzekerde kostenmaximum vergoed.

U kunt deze informatie ook terugvinden in uw verzekeringsafspraken. Uiteraard is uw eigen jurist bereid om u uitleg te geven.